:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 856 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/114/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu


UCHWAŁA Nr XXI/123/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/114/04 Rady Gminy w Lipowej w sprawie zaciągnięcia kredytu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, oraz art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w Uchwale Nr XX/114/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu
- skreślić § 2, który otrzymuje brzmienie "Okres spłaty kredytu będzie wynosił 5 lat - do 2009 roku.
Spłata kredytu rozpocznie się od miesiąca grudnia 2005 roku, po upływie jednorocznego okresu karencji".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 13:43 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0