:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 579 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu
29 października 2012 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej, odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości będących własnością Małgorzaty i Wiesława Żyła
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Leśnej
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Ostrem
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
12.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/12 w Gminie Lipowa
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
16.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
17.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji
18.Zamknięcie sesji


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-10-22 14:05 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0