:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 846 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/108/04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego


UCHWAŁA Nr XX/116/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 27 lipca 2004 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/108/04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /Dz.U. z 2000 roku nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958 z 2001 r, nr 125 poz. 1371 z 2002, nr 25 poz. 253, nr 41 poz. 365, nr 62 poz. 554, nr 74 poz. 672, nr 89 poz. 804, nr 113 984, nr 216 poz. 1826 oraz z roku 2003 nr 200 poz. 1953/

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Uchylić Uchwałe Nr XVIII/108/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 13:17 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0