:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 882 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie rozpatrzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2003 rok"


UCHWAŁA Nr XVIII/100/04
Rada Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie rozpatrzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2003 rok"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142 po9z. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 155 poz. 1998 z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa za rok 2003" stanowiącego załacznik nr 1 do niniejszej uchwały, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2003 rok.

§ 2

Wykonaie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 12:58 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0