:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 622 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVIII/147/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r.


Uchwała nr XXVIII/147/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 sierpnia 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


Uznaje za bezzasadną skargę złożoną przez mieszkańców Lipowej dotyczącą działalności Wójta Gminy w przedmiocie braku realizacji uchwały Zebrania Wiejskiego.

§ 2.


Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-09-06 14:46 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0