:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 553 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu
31 sierpnia 2012 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. Kontynuacja zajęć „Mądry przedszkolak w Siennej” nr WND-POKL.09.05.00-24-547/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Mali odkrywcy ruszają w dalszą podróż” nr WND-POKL.09.05.00-24-548/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
14.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2012 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
16.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
17.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji
18.Zamknięcie sesji


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-08-23 15:02 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0