:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 540 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej


Urząd Gminy Lipowa Lipowa, dnia 06.08.2012 r.
34-324 Lipowa 708

RI.6220.28.2012.M.M.ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 06.08.2012 r. została wydana decyzja środowiskowa znak: RI.6220.27.2012.M.M. stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie kanału deszczowego na rowie przy drodze powiatowej nr 1405 S w miejscowości Leśna”Przedmiotowa decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.


W związku z tym można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Lipowa
Stanisław CaputaHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-08-06 14:49 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0