:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 850 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie akceptacji wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Leśnej


UCHWAŁA Nr XVIII/104/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie akceptacji wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Leśnej


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Leśnej

Rada Gminy w Lipowej
postanawia:


§ 1

Wyraża zgodę na rozpoczęcie przygotowań prowadzących do nadania Szkole Podstawowej w Leśnej imienia Kornela Makuszyńskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 12:13 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0