:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 556 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE - ,,Budowa kanału deszczowego na rowie przy drodze powiatowej nr 1405 S w miejscowości Leśna”


Lipowa, dnia 16.07.2012 r.


Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
RI.6220.25.2012.M.M.ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8, art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 16.07.2012 r. zostało wydane postanowienie znak: RI.6220.24.2012.M.M. stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowa kanału deszczowego na rowie przy drodze powiatowej
nr 1405 S w miejscowości Leśna”
Przedmiotowe postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.
Wójt Gminy Lipowa
Stanisław CaputaHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-07-16 12:56 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0