:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 836 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie utworzenia i prowadzenia klas sportowych w Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Lipowej


UCHWAŁA NrXVNI/106/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 rok


w sprawie utworzenia i prowadzenia klas sportowych w Szkole Podstawowej im .K.K.Baczyńskiego w Lipowej


Na podstawie art.5 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /t.j. Dz.U. z 1996 roku nr 67 poz.329 z póżn.zm/ oraz & 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia , organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego /Dz.U.nr 126 poz.1078/, art.8 ust.2 a,3,4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U.nr 142 z 2001 póz.1591 z póżn.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Pozytywnie opiniuje się utworzenie i prowadzenie przez Gminę Lipowa klas sportowych , działających w ramach Szkoły Podstawowej im K. K.Baczyńskiego w Lipowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 12:09 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0