:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 702 razy Strona do wydruku

Uchwała XXVII/146/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r.


Uchwała XXVII/146/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 22 czerwca 2012 r.


zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych § 1 otrzymuje brzmienie:


„§ 1. 1. Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów w składzie:

1. Czesław Miklusiak – przewodniczący
2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącego
3. Tomasz Bednarz – członek
4. Aleksander Greń – członek
5. Jerzy Knapek – członek
6. Janusz Szymański – członek
7. Grzegorz Tlałka – członek

2. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

1. Andrzej Habdas – przewodniczący
2. Antoni Białek – zastępca przewodniczącego
3. Teresa Barteczko – członek
4. Tomasz Bednarz – członek
5. Mirosław Piotrowski – członek
6. Grzegorz Tlałka – członek
7. Dariusz Wisła – członek

3. Powołuje się Komisję Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

1. Janusz Szymański – przewodniczący
2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącego
3. Teresa Barteczko – członek
4. Aleksander Greń – członek
5. Andrzej Habdas – członek
6. Anna Knapek – członek
7. Ewa Magiera – członek
8. Czesław Miklusiak – członek
9. Zdzisław Setla – członek
10.Dariusz Wisła – członek”

§ 2


Traci moc uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-07-05 08:26 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0