:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 683 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/145/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r.


Uchwała nr XXVII/145/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 22 czerwca 2012 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 640,00 zł. (słownie: sześćsetczterdzieścizłotych 00/100) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Łodygowicach na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.
§ 2


Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2012 rok.

§ 3


Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Gminę Lipowa z Komendą Powiatową Policji w Żywcu, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1.pdf 995.1 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-07-05 08:24 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0