:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 617 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań w celu nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych


Uchwała nr XXVII/143/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 22 czerwca 2012 r.


w sprawie podjęcia działań w celu nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.


Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. ze zm.) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.), Rada Gminy Lipowa postanawia:

§1


Podjąć działania w celu nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Leśnej oznaczonych numerami geodezyjnymi 3021/18 o pow. 0,1198 ha, 3021/19 o pow. 0,0355 ha, 3021/20 o pow. 0,0315 ha, objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00043050/6 i w tym celu wystąpić do Wojewody Śląskiego w trybie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-07-05 08:15 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0