:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 871 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie finansowania zadania z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lipowa przy udziałe środków SAPARD


UCHWAŁA NrXVIII/109/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lipowa przy udziale środków SAPARD


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 15 , art.61 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z pózn.zm./ oraz art.HO ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 26 listopada I998 roku o finansach publicznych / Dz.U . z 1998 roku nr 155 poz.1014 z pózn.zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§ 1

1 .Inwestycja jest finansowana przez Gminę Lipowa przy współudziale środków z Programu SAPARD , uwzględniając koszty rzeczywiste tj.po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie roboty :
a/ zadanie „ modernizacja drogi Twardorzeczka -Sośniny w Twardorzeczce „
- koszt całkowity zadania po przetargu - 363.743,38
- wielkość środków finansowych SAPARD - 272.807,54
- wielkość środków finansowych budżetu Gminy - 90.935,84

§ 2

Niniejsza Uchwała stanowi podstawę zmiany Uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy w Lipowej z dnia 19 sierpnia 2003 roku

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Gminy i miejscach publicznych na terenie gminy Lipowa .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 11:27 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0