:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 600 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Urząd Gminy Lipowa Lipowa, dnia 21.06.2012 r.
34-324 Lipowa 708
RI.6220.19.2012.M.M.


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8, art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 21.06.2012 r. zostało wydane postanowienie znak: RI.6220.18.2012.M.M. stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowa kanału deszczowego na cieku naturalnym (potok Żarnówka) przy budynku Urzędu Gminy w Lipowej (dz. nr 2619)”


Przedmiotowe postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.


Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-06-21 18:42 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
2 2012-06-21 18:46 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
3 2012-06-21 18:48 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
4 2012-06-22 07:23 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0