:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 637 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.


Uchwała nr XXVI/140/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 maja 2012 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2011 r. i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Lipowa za 2011 r. oraz informacją o stanie mienia gminy, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium wójtowi wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011 i o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-06-06 08:54 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0