:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 695 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej


Uchwała Nr XXVI/138/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 maja 2012 roku.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),


Rada Gminy
p o s t a n a w i a


§ 1.1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 6750,00 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipowa na rok 2012 dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej w roku 2012.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Lipowa udzielającą pomocy finansowej a Miastem Bielsko – Biała.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-06-06 08:50 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0