:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 634 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny.


Uchwała nr XXIV/132/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 maja 2012 r.


w sprawie przyjęcia darowizny.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


Przyjmuje się darowiznę (po dokonaniu geodezyjnego podziału) od:

- P. Urbaniec Ludwika zam. Sienna 98,
- P. Urbaniec Józef zam. Sienna 200,
- P. Urbaniec Andrzej zam. Sienna 98,
w postaci części zabudowanej kapliczką nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 659/2 o pow. 573 , objętej KW 35102 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, położonej w Siennej, na mienie komunalne gminy Lipowa.

§2


Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-05-23 08:38 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0