:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 580 razy Strona do wydruku

XXVI sesja Rady Gminy Lipowa


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 30 maja 2012 roku o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Lipowa.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Postulaty Radnych.
4. Omówienie spraw, dotyczących budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym:
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
- zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu wykonania budżetu
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2011 rok.
8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipowa z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok:
- zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy,
- zapoznanie się z opinią komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
- zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
- zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
9. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
10. Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
12. Przyjecie protokołu z XXV sesji.
13. Zamknięcie sesji.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-05-22 14:57 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0