:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 686 razy Strona do wydruku

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego


wersja archiwalna

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
==============================


Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 1 oraz 1a w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Odpowiedzialne:
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)

Załączniki:
 wypełniony formularz zawiadomienie do Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania potwierdzony przez (WKU) dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)
Do wglądu:
 dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)
 książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy osób legitymujących się paszportem, posiadających pobyt stały za granicą), lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych

Termin załatwienia sprawy: Od ręki

Opłaty: Bez opłat

Uwagi:
Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Sprawy prowadzi :
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12, tel. 033 867 18 49


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-11-16 13:19 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2004-11-16 13:19 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0