:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 560 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu
8 maja 2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej,
odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Lipowa.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa w 2011 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2011 roku
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/59/2003 r. Rady Gminy w Lipowej z dnia 16 października 2003 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości będących współwłasnością: Józef Binda, Włodzimierz Jakubiec, Cecylia Jakubiec, Mariusz Bysko, Alicja Bysko-Firlejczyk, Maria Pilarz
12.Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2012 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2012 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
16.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
17.Przyjęcie protokołu z XXII sesji
18.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji
19.Zamknięcie sesji


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-30 15:24 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0