:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 644 razy Strona do wydruku

Zgłoszenie urodzenia dziecka


wersja archiwalna

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani w kolejności:
1. ojciec,
2. matka, jeżeli jej stan zdrowia pozwala.
3. lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty potrzebne do zgłoszenia urodzenia dziecka (do wglądu) :

Gdy rodzice są małżeństwem:
 odpis skrócony aktu małżeństwa
 dowody osobiste rodziców

Gdy matka jest panną:
 odpis skrócony aktu urodzenia matki
 dowód osobisty matki

Gdy matka jest wdową:
 odpis skrócony aktu małżeństwa
 odpis skrócony aktu zgonu męża
 dowód osobisty matki

Gdy matka jest rozwiedziona:
 odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa* lub sentencję wyroku sądu
 dowód osobisty matki

Zameldowanie dziecka następuje "z urzędu". Jest to stałe lub ostatnie stałe miejsce zameldowania matki dziecka.

Po upływie miesiąca rodzice winni zgłosić się do biura meldunkowego (Urzędu Gminy stałego miejsca zameldowania matki dziecka) w celu otrzymania numeru PESEL dziecka.
W dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłaszający otrzymuje trzy bezpłatne " Odpisy skrócone aktu urodzenia"

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 podanie (składane w chwili rejestracji dziecka) o wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu urodzenia - 5,00 zł.

Podstawa prawna:
Art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:43 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:43 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0