:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 649 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXII/125/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr XXII/125/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr IV/11/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Renata Polakowska – przewodnicząca
2. Grzegorz Tlałka – zastępca przewodniczącej
3. Ewa Magiera – członek
4. Antoni Białek – członek
5. Dariusz Wisła – członek ”

§ 2


Traci moc uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-18 09:34 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0