:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 685 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXII/124/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoUchwała nr XXII/124/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 marca 2012 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Gminy Lipowa Pani Ewy Torzewskiej – Kozioł wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Śląskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej oraz jej doręczenia Pani Ewie Torzewskiej-Kozioł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
Pani Ewa Torzewska-Kozioł w wyborach, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 roku została wybrana radną Rady Gminy Lipowa w okręgu wyborczym nr 1 w Lipowej.
W dniu 2 lutego 2012 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa wpłynęło pismo Pani Ewy Torzewskiej-Kozioł o zrzeczeniu się mandatu radnej Rady Gminy Lipowa. Powołany w podstawie prawnej niniejszej uchwały art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw stanowi, iż wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu. Natomiast art. 190 ust. 2 powyższej ustawy obliguje radę gminy, w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, do stwierdzenia tego faktu w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-18 09:30 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0