:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 664 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXII/123/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku


Uchwała Nr XXII/123/ 12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 08 marca 2012 rokuw sprawie: zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok


na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1


1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista załączników do artykułu :

  wpf__zalaczniki.pdf 1.45 MB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-18 09:24 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0