:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 619 razy Strona do wydruku

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


wersja archiwalna

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i przedstawić Kierownikowi USC dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, które określone są w prawie o aktach stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty to :
I. W przypadku panny i kawalera:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Lipowa ,
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

II. W przypadku osób rozwiedzionych:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Lipowa,
 odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu.
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

III. W przypadku wdowców:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Lipowa,
 odpis aktu zgonu współmałżonka.
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

IV. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
 odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Do wglądu:
 dowody tożsamości - paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
 ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 za sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł.
 zapewnienie (podanie o sporządzenie aktu małżeństwa) - 5,00 zł.
 za każdy załącznik - 0,50 zł.
 podanie o wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa - 5,00 zł.


Podstawa prawna:
Art. 1 § 1, art. 3-7, oraz art. 9-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.7, art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).


autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:46 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:46 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0