:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 629 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXII/118/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.


Uchwała nr XXII/118/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 marca 2012 r.


w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym - 1181/1 o powierzchni 17 m 2, położonej w Lipowej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Na podstawie umowy przedwstępnej została wybudowana , ogrodzona oraz wydzielona geodezyjnie działka nr 1181/1 o pow. 17m2 z wybudowaną przepompownią sieci kanalizacyjnej nr VI w Lipowej Podlas k/Horniaka.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-18 08:58 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0