:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 638 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXII/117/12 Rady Giny Lipowa z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXII/117/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 marca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. nr 52 poz. 420 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-04-18 08:55 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0