:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 663 razy Strona do wydruku

Zawarcie małżeństwa poza granicami kraju


wersja archiwalna

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA POZA GRANICAMI KRAJU


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą musi uzyskać "Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą".
Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje:
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania na pobyt stały osoby, której zaświadczenie dotyczy,
 Konsul - dla osób, które nie miały w kraju miejsca stałego zameldowania i dla osób, które wyjechały z kraju przed ukończeniem 16 roku życia i stale zamieszkują za granicą.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ( wzór w załączeniu) oraz następujące dokumenty:

I. W przypadku panny i kawalera:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza terenem gminy Lipowa,
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

II. W przypadku osób rozwiedzionych:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza terenem gminy Lipowa,
 odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu,
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

III. W przypadku wdowców:
 odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza terenem gminy Lipowa,
 odpis aktu zgonu współmałżonka,
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 za podanie - 5 zł.
 za załącznik - 0,50 zł.
 za wydane zaświadczenie - 30 zł.

Podstawa prawna:
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:
 Powyższy dokument może uzyskać osoba, której on dotyczy (czyli musi zgłosić się osobiście). Polacy przebywający za granicą a zameldowani na terenie Gminy Lipowa, bądź których ostatnim pobytem była Gmina Lipowa, a nie mogą zgłosić się osobiście z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zwracają się do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w kraju w którym przebywają.
 Zaświadczenie powyższe ważne jest 3 miesiące od daty wydania.


autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_wydanie_zawiadczenia_o_zdolnoci_prawnej_do_zawarcia_zwizku_maeskiego_za_granic.doc 23 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:47 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:47 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0