:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 637 razy Strona do wydruku

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg


wersja archiwalna

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG
(TRANSKRYPCJA)


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Do polskiej księgi stanu cywilnego można wpisać odpis takiego aktu, który w świetle przepisów prawa danego państwa jest aktem stanu cywilnego, tzn. jest zapisem z zakresu rejestracji zdarzeń naturalnych ( urodzenie, zawarcie małżeństwa, zgon).
A zatem akt stanu cywilnego, podlegający transkrypcji w polskich księgach stanu cywilnego musi spełniać następujące warunki:
 powinien to być dokument oryginalny traktowany w państwie jego wystawienia jako akt stanu cywilnego,
 powinien być wydany przez organ powołany do wydawania odpisów z aktu stanu cywilnego i mieć w państwie jego wystawienia moc dokumentu urzędowego,
 powinien być odpisem z ksiąg stanu cywilnego.
Wszelkie odpisy z odpisów stanu cywilnego, ich fotokopie, fotografie, odbitki itp. mogą być traktowane na równi z oryginalnym dokumentem tylko wówczas, gdy zostały poświadczone przez ten organ, który przechowuje oryginały ksiąg stanu cywilnego i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów, lub przez polską placówkę konsularną stwierdzającą, że fotokopie, kserokopie itp. są zgodne z oryginałem i że mają charakter dokumentu urzędowego, wydanego zgodnie z prawem miejsca wystawienia.
Wymagane dokumenty:
 podanie o wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg (wzór w załączeniu)
 oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego)

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 decyzja administracyjna ( transkrypcja aktu) - 40,00 zł.
 podanie - 5,00 zł.
 za każdy załącznik - 0,50 zł.

Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_wpisanie_do_polskich_ksig_aktu_stanu_cywilnego_sporzdzonego_za_granic.doc 21 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:48 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:48 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0