:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 643 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXI/113/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIX/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok


Uchwała Nr XXI/113/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale nr XIX/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie; przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie; przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie; przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_do_wpf.pdf 1.45 MB
  zacznik_nr_1.pdf 102.17 KB
  zaacznik_nr_2.pdf 80.98 KB
  zacznik_nr_1.pdf 102.17 KB
  zaacznik_nr_2.pdf 80.98 KB
  zacznik_nr_1.pdf 102.17 KB
  zaacznik_nr_2.pdf 80.98 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-03-21 07:39 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0