:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 635 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XX/111/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr XX/111/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/11/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Ewa Torzewska-Kozioł – przewodnicząca
2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącej
3. Grzegorz Tlałka – członek
4. Antoni Białek – członek
5. Dariusz Wisła – członek”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-03-20 15:13 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0