:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 657 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji StatutowejUchwała nr XX/110/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 67 Statutu Gminy Lipowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 67, poz. 1974),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Lipowa, zwaną dalej Komisją.

§ 2
1. Do zadań Komisji należy opracowanie projektu Gminy Lipowa.
2. Komisja w swoich pracach uwzględni potrzeby społeczności w tym zakresie.
3. Komisja jest zobowiązana zakończyć prace do dnia 31.10.2012 r. i w tym terminie przedłożyć Radzie sprawozdanie ze swojej pracy wraz z projektem statutu.

§ 3
Ustala się następujący skład Komisji:

1) Zdzisław Setla – Przewodniczący Komisji,
2) Renata Polakowska – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Anna Knapek – członek Komisji,
4) Teresa Barteczko – członek Komisji,
5) Mirosław Piotrowski – członek Komisji.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-03-20 15:10 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0