:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 642 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XX/109/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok


Uchwała Nr XX/109/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 stycznia 2012 roku


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2

Traci moc Uchwała nr XIX/102/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_do_zmian_w_wpf.pdf 1.45 MB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-03-20 15:07 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0