:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 711 razy Strona do wydruku

UCHWAŁA Nr XX/107/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012


UCHWAŁA Nr XX/107/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 stycznia 2012 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. / oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz.U.
z 2005 roku Nr 1180, poz. 1493 z póź. zm./ Rada Gminy Lipowa uchwala:

§ 1

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012 określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1_do_programu.pdf 86.04 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-03-09 11:21 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0