:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 604 razy Strona do wydruku

XXII Sesja Rady Gminy Lipowa


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Lipowa, odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/26/11 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa
19. Przyjęcie protokołu z XX sesji
20. Przyjęcie protokołu z XXI sesji
21. Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
22. Zamknięcie sesji


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-03-06 19:00 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0