:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 585 razy Strona do wydruku

Uznanie dziecka przez jego ojca


wersja archiwalna

UZNANIE DZIECKA PRZEZ JEGO OJCA


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Uznanie dziecka przez jego ojca jest formą ustalenia ojcostwa. Polega ono na tym, że mężczyzna, stwierdza przez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest to jego dziecko. Dokonać tej czynności może tylko ojciec dziecka, który posiada zdolność do czynności prawnych. Natomiast ojciec posiadający ograniczoną zdolność może dziecko uznać tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Uznane może być: dziecko małoletnie, pełnoletnie, a nawet nienarodzone, jeżeli zostało poczęte, a także dziecko nieżyjące, jeżeli pozostawiło zstępnych (dzieci - wnuki).
Uznanie dziecka następuje w obecności jego matki.
Odstępuje się od uzyskania zgody matki na uznanie małoletniego dziecka, gdy matka nie żyje, lub porozumienie się z nią napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, gdy nie przysługuje jej władza rodzicielska. W takim przypadku zgodę matki zastępuje zgoda przedstawiciela ustawowego (ustanowionego przez sąd opiekuńczy) nowonarodzonego dziecka.
Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Wymagane dokumenty: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli uznanie dokonywane jest po sporządzeniu aktu urodzenia,
Do wglądu:
 dokumenty stwierdzające tożsamość (matki i ojca dziecka)

Do uznania dziecka pełnoletniego potrzeba jest jego zgoda oraz zgoda matki

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 podanie - 5 , 00 zł.


Podstawa prawna:
Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Uwagi:
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.

autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:48 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:48 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0