:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 720 razy Strona do wydruku

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego


wersja archiwalna

USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego odtwarza się treść aktu stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
Wymagane dokumenty:
 Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia (wzór W-1 w załączeniu)
lub
 Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa (wzór W-2 w załączeniu)
lub
 Wniosek o odtworzenie aktu zgonu (wzór W-3 w załączeniu)
 zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczeniu lub zaginięciu księgi
 zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa Śródmieście oraz z Urzędu Stanu Cywilnego Łódź - Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach stanu cywilnego posiadanych przez te Urzędy – w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 oświadczenie strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 dokumenty posiłkowe - świadectwa, legitymacje, zaświadczenia oraz odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
 wszelkie inne dokumenty stwierdzające, że dane zdarzenie nastąpiło,
Wnioskodawca powinien również przedstawić dwóch świadków na okoliczność zdarzenia.

Do wglądu:
 dokument stwierdzający tożsamość

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego .

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 podanie - 5,00 zł.
 za każdy załącznik - 0,50 zł.
 za wydaną decyzję administracyjną - 30,00 zł.


Podstawa prawna:
Art. 34-35 i art.70 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_ustalenie_i__odtworzenie_treci_aktu_urodzenia.doc 24.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-03-28 11:46 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2005-02-25 07:48 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2005-02-25 07:48 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0