:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 649 razy Strona do wydruku

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW


Szanowni Państwo!

Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w procesie planowania w
gospodarowaniu wodami jest istotnym wymogiem Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RDW), która ujednolica politykę wodną krajów członkowskich UE. Zgodnie
z art. 14 RDW, informowanie społeczeństwa i konsultacje dokumentów
planistycznych, są obowiązkowym elementem każdego cyklu planistycznego.

Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne (realizującą
zapisy RDW), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prowadzi
konsultacje społeczne dokumentów, służących sporządzeniu aktualizacji
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Opracowane podczas I
cyklu planistycznego, podlegały konsultacji ze społeczeństwem. W
rezultacie, dzięki udziałowi społecznemu, wypracowano ostateczną wersję
planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które po
zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, uzyskały moc prawną. Realizowanie
przewidzianych w nich działań ma przybliżać Polskę do osiągnięcia
głównego celu RDW – dobrego stanu wód.

Dokumenty planistyczne powinny być weryfikowane i uaktualniane, aby
działania przebiegały zgodnie z zamierzeniami. Dlatego zgodnie z
wymogami Unii Europejskiej, Polska rozpoczęła już prace nad ich
aktualizacją. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, opracowujący powyższe
dokumenty planistyczne w porozumieniu z ministrem właściwym ds.
gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym ds. środowiska, zobowiązany
jest do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w kształtowaniu ich
ostatecznej wersji.

Przez 6 miesięcy, od 1 września 2011 do 29 lutego 2012, każdy
zainteresowany może wnosić swoje uwagi i opinie do projektów
następujących dokumentów:
• "Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy"
• "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy"
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na
obszarze dorzeczy: Wisły, Dniestru i Dunaju, zgodnie ze swoją
właściwością terytorialną, wspiera Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej w prowadzeniu konsultacji społecznych.

W załączeniu przesyłamy oba konsultowane dokumenty. Wszelkie uwagi i
sugestie na ich temat prosimy przekazać najpóźniej do 29 lutego 2012:
- listownie na adres:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Departament Planowania i
Zasobów Wodnych, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
lub
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka
J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
- pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@krakow.rzgw.gov.pl

Na etapie opracowywania ostatecznej wersji „Harmonogramu (…)” oraz
„Przeglądu (…)”, Państwa uwagi zostaną rozważone przez Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będącego organem odpowiedzialnym za
ostateczną formę ww. dokumentów.
W załączeniu przesyłamy również formularz, który może ułatwić Państwu
wyrażenie opinii na temat konsultowanego tematu. Formularz może wypełnić
każdy zainteresowany tematyką gospodarki wodnej, dlatego uprzejmie
prosimy, aby w miarę możliwości mógł on być rozpowszechniany i
udostępniany takim osobom.

Konsultowane dokumenty oraz informacje o planowaniu w gospodarce wodnej
znajdą Państwo w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie oraz na naszej stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl .

Jeszcze raz zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w sprawach, które
dotyczą nas wszystkich jako użytkowników wód. Liczymy, że Państwa
zaangażowanie w proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce,
będzie owocne i przyniesie wymierne efekty dla całego społeczeństwa.Lista załączników do artykułu :

  formularz_zglaszania_uwag.doc 60.5 KB
  harmonogram_i_program_prac.pdf 368.34 KB
  przeglad_istotnych_problemow_gospodarki_wodnej.pdf 1.9 MB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-02-10 13:25 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0