:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 640 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu
10 lutego 2012 r. o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy
w Lipowej, na wniosek wójta odbędzie się
XXI Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/109/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIX/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2012.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji
6. Przyjęcie protokołu z XIX sesji
7. Zamknięcie sesji


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-02-06 13:04 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz