:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 717 razy Strona do wydruku

Uchwała XIX/106/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011r.Uchwała XIX/106/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011 r.


zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„§ 1. 3. Powołuje się Komisję Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

1. Janusz Szymański – przewodniczący
2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącego
3. Teresa Barteczko – członek
4. Aleksander Greń – członek
5. Andrzej Habdas – członek
6. Anna Knapek – członek
7. Ewa Magiera – członek
8. Czesław Miklusiak – członek
9. Zdzisław Setla – członek
10. Dariusz Wisła – członek
11. Ewa Torzewska-Kozioł – członek

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-24 11:08 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0