:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 670 razy Strona do wydruku

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeństwa


wersja archiwalna

SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA
NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


Wymagane dokumenty:

 Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (wzór w załączeniu)

Załączniki: dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.


Opłaty: Opłata skarbowa:

 za wniosek - 5 zł.
 za każdy załącznik - 0,50 zł.
 za wydaną decyzję - 30,00 zł.

Podstawa prawna:

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59
z późniejszymi zmianami).

autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_skrcenie_miesicznego_terminu_oczekiwania.doc 22 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:49 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:49 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0