:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 629 razy Strona do wydruku

Powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej


wersja archiwalna

POWRÓT DO NAZWISKA OSOBY ROZWIEDZIONEJ


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Uprawnienie to przysługuje mężczyźnie i kobiecie, jeżeli jedno z nich, a nawet oboje zmienili swoje nazwisko w wyniku zawarcia małżeństwa. Tylko wola rozwiedzionego małżonka decyduje, o tym czy powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa bez względu na okoliczności rozwodu.
Oświadczenie może być złożone przed każdym kierownikiem USC, a także przed polskim konsulem.

Wymagane dokumenty to :

 odpis skrócony aktu małżeństwa,
 prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa
Do wglądu:
 dokument stwierdzający tożsamość


Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 od innych czynności Urzędu Stanu Cywilnego np. powrót do nazwiska po rozwodzie -10,00 zł.
 podanie – 5,00 zł.
 za każdy załącznik - 0,50 zł.


Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)


Uwagi:
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek kierownikowi urzędu stanu cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-25 07:49 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:49 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0