:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 654 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XVII/83/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r.


Uchwała nr XVII/83/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipowa do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2, z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje :


§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Lipowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-16 09:03 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0