:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 677 razy Strona do wydruku

UCHWAŁA NR XVIII/98/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/90/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011


UCHWAŁA NR XVIII/98/11
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/90/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Uchyla się uchwałę nr XVII/90/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW („Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013) w 2012 roku na inwestycję pod nazwą „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LIPOWA – ETAP II ”

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-12 07:29 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0