:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 637 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVIII/96/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok


Uchwała Nr XVIII/96/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:
§ 11) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XVII/92/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie; zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista załączników do artykułu :

  zacznik_do_wpf.pdf 1.96 MB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-11 07:54 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0