:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 709 razy Strona do wydruku

Wydawanie dokumentów z Ksiąg Stanu Cywilnego


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Dokumenty wydawane z ksiąg stanu cywilnego to :
1. Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego (urodzenia , małżeństw, zgonów),
2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi: treści przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Odpis skrócony podaje treść aktu stanu cywilnego z uwzględnieniem wzmianek dodatkowych, z pominięciem wyrazów, ustępów, i zdań skreślonych.

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje księgi stanu cywilnego z okresu 100 lat. W swoich zasobach księgi stanu cywilnego sporządzone w dwóch językach: polskim i łacińskim. Niezależnie od tego z jakiej księgi wydawany jest odpis, musi być zawsze sporządzony w języku polskim. Podstawą takiego postępowania jest ustawa z dnia 07 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 1999r. Nr 90 poz. 999 z późn. zm)

Z uwagi na fakt, iż akty stanu cywilnego oraz ich odpisy z racji swojego charakteru są dokumentami poufnymi, w art. 83 Prawa o aktach stanu cywilnego wymienione są osoby i instytucje uprawnione do ich otrzymania:

Są to:
 osoby, których stan cywilny został w akcie stwierdzony, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy,
 sądy i organy państwowe,
 organizacje społeczne, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tych organizacji
 i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wymagane dokumenty:
 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (wzór w załączeniu)
Do wglądu:
 dokument tożsamości.


Opłaty:
Opłata skarbowa:
 za sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 25,00 zł.
 za sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 15,00 zł.
 od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 18,00 zł.
 od pozostałych zaświadczeń - 19,00 zł.
 od podania - 5,00 zł.
 od załącznika do podania - 0,50 zł.
 od poświadczeń zgodności kserokopii z aktem stanu cywilnego - 3,00 zł.

Podstawa prawna:
art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

autor informacji: Iwona TalikLista załączników do artykułu :

  wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.doc 22 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-06 11:58 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:42 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2005-02-25 07:42 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0