:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 657 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVII/84/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa


Uchwała Nr XVII/84/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa.
Na podstawie art.18 ust.2 punkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651)

RADA GMINY LIPOWA
uchwala§ 1Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy w Lipowej, Lipowa nr 654 na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00075061/9, stanowiącego własność komunalną Gminy Lipowa poprzez zawarcie nowej umowy na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Indywidualna Praktyka Lekarska - Gabinet Stomatologiczny.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-02 12:58 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0