:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 634 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XVII/82/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r w sprawie: nabycia działki położonej w Lipowej.


Uchwała nr XVII/82/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.


w sprawie: nabycia działki położonej w Lipowej.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz .U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
- 2097/4 o powierzchni 16 m 2, objętej KW BB1Z/00049043/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Lipowej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-01-02 12:53 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0