:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 481 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu
30 grudnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Lipowej odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad
:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Lipowa odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Lipowa
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/4/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/3/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
12.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
13.Zamknięcie sesji
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-12-23 11:25 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0